ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
140 หมู่ 3  ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร 0 3471 2935  โทรสาร 0 3471 2935
E-Mail : samutsongkhram@otep.mail.go.th