ดร.พิษณุ ตุลสุข รับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจการราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ในวันดังกล่าวนี้ ได้มีการรับมอบงาน สกสค. จากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ณ ห้องเทพหัสดิน
53HR2XbXBc_1475032874

xxRHxtf5bd_1475032874
kGSuKy9AD1_1475032874
SKOqC5mwJk_1475032874