พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.

IK1aYxxiSG_1467082979
หอพัก
การสำรองห้องพักจำนวน 6 เลขหมายได้ที่เบอร์
02 654 6457
02 654 6458
02 654 6459
02 654 6460
02 654 6461
02 654 6462
ราคาห้องพักยังคงราคาเดิม
ห้องพักแบบธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 490 บาท / คืน
ห้องพิเศษพัก 3 ท่าน ราคา 750 บาท / คืน