ฤกษ์ดี นายอรรถพล ตรึกตรองปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ฤกษ์ดี นายอรรถพล ตรึกตรองปฏิบัติหน้าที่เลขาฤกษ์ดี นายอรรถพล ตรึกตรองปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์