สกสค. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.              นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงค์จำพรรษา ณ วัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
กฐิน