สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. บริจาคเงินจำนวน 100,000  บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้ ผ่านรายการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560
c1NBjEsm0e_1484646272