การประชุมชี้แจงแก้ปัญหาหนี้สินผู้กู้ค้างชำระหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

วันที่  27  ตุลาคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมกับ ธนาคารออมสินประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 4 สาขา เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาหนี้สินผู้กู้ค้างชำระหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. และการดำเนินการต่อกรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้ที่จะหมดอายุ  ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม

S__79470617 S__79470602 S__79470598 S__79470599 S__79470601 S__79470604 S__79470605 S__79470606 S__79470607 S__79470608 S__79470609 S__79470611 S__79470613