ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนครู และ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิ
ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน
เวลา 8.00-16.00 น.
1
2
slideheader1