ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

CCF06122561 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพฯ(รพ.สมเด็จฯ)1CCF06122561 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพฯ(รพ.สมเด็จฯ)2CCF06122561 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพฯ(รพ.สมเด็จฯ)3