จ่ายเช็คค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นายสุริยะ ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเช็คค่าจัดการศพ แก่สมาชิก ช.พ.ค ที่ถึงแก่กรรมราย นางสาววรรณา มาลัยมาลย์ มอบให้กับทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
ในการนี้ทาง สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิกไว้ ณ ที่นี้
IMG_2467
IMG_2468