นายสุริยะ ชมศรีเมฆ ผอ.สนง.สกสค. จ.สส.เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพระครูสมุทรโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อชี้แจงโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.2559 และแนวทางการจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้เป็นระบบทิศทางเดียวกัน
IMG_1769
IMG_1770
IMG_1773
IMG_1777