ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และอาคารสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

S__213426198