ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และอาคารสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)