ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและกรอบภารกิจศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสมุทรสงคราม

S__103546885194104S__103546882194096