ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2560

วันที่  31 มกราคม 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
IMG_1853
IMG_1852
IMG_1857
IMG_1859 IMG_1858
IMG_1858