ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2560

วันที่  29 พฤศจิกายน  2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
IMG_4788IMG_4798 IMG_4789 IMG_4792 IMG_4795 IMG_4796 IMG_4797 IMG_4791