ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2560

วันที่  29  ธันวาคม  2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
IMG_5148 IMG_5144 IMG_5145 IMG_5146 IMG_5147