ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561

วันที่  31  มกราคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
IMG_5439 IMG_5440 IMG_5441 IMG_5442