ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในการนี้ ได้มอบทุนบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ทุน
IMG_0027IMG_0030 IMG_0029IMG_0021 IMG_0022 IMG_0026