ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561

วันที่  29  มีนาคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในการนี้ ได้มอบทุน(ส่วนตัว) ให้กับบุตรพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  จำนวน 5 ทุน

IMG_0070IMG_0069IMG_0068IMG_0061IMG_0067IMG_0072IMG_0065IMG_0064IMG_0062IMG_5995IMG_0066