ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่  30  เมษายน  2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุน(ส่วนตัว) ให้กับ โรงเรียนวัดลาดเป้ง  เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป
IMG_6220IMG_6215IMG_6217IMG_6219IMG_6216IMG_6221IMG_6218