ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2561

วันที่  31  พฤษภาคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุน(ส่วนตัว)ให้กับ โรงเรียนบ้านบางบ่อ  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป
IMG_6513IMG_6514IMG_6515IMG_6516IMG_6517IMG_6522IMG_6523