ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2561

วันที่  26  มิถุนายน  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุน(ส่วนตัว)ให้กับ โรงเรียนเอื้อวิทยา  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป

IMG_6797IMG_6796IMG_6795IMG_6793IMG_6792IMG_6798