ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2561

วันที่  16  สิงหาคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่  8/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
IMG_7530IMG_7524IMG_7525IMG_7527IMG_7529IMG_7526IMG_7528IMG_7531