ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2561

วันที่  26  กันยายน  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

IMG_8060 IMG_8059 IMG_8058 IMG_8063 IMG_8071 IMG_8070 IMG_8061