ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2560

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมพระครูสมุทรโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
IMG_2124
IMG_2126