ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561

วันที่  30  ตุลาคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
S__22159378S__22159374S__22159380S__22159384