ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2561

วันที่  28  ตุลาคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

S__79405058 S__79405059 S__79405060 S__79405061 S__79405063 S__79405065 S__79405066 S__79405067 S__79405068 S__79405069