ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2561

วันที่  27  ธันวาคม  2561  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
S__81494028 S__81494029 S__81494030 S__81494031 S__81494032S__81494033