ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2562

วันที่  30  มกราคม  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
S__26918940 S__26918947