ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2562

วันที่  29  มีนาคม  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

S__89612290 S__89612291 S__89612292 S__89612293 S__89612294 S__89612295 S__89612296 S__89612297 S__89612298 S__89612299