ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2562

วันที่  30  เมษายน  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

177991 177993 177997