ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2562

วันที่  17  พฤษภาคม  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

S__95494148 S__95494149 S__95494150 S__95494146