ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2562

วันที่  26  มิถุนายน  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

S__101376012 S__101376013 S__101376014 S__101376015 S__101376016S__101376005 S__101376006 S__101376007 S__101376008 S__101376009 S__101376010 S__101376011