ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2560

วันที่  30 มีนาคม 2560 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 3/2560  ณ ห้องประชุมพระครูสมุทรโสภณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560(กรณีพิเศษ) และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม(กรณีพิเศษ) เพื่อเป็นขวัญกำลังในการศึกษา
IMG_2358
IMG_2359
IMG_2362
IMG_2348
IMG_2365
IMG_2396
IMG_2367
IMG_2369
IMG_2374
IMG_2379
IMG_2381
IMG_2384
IMG_2385
IMG_2390
IMG_2411