ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2562

วันที่  27  พฤศจิกายน  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

S__122216451S__122216453S__122216455 S__122216456 S__122216457 S__122216458S__122216460S__122216462 S__122216464 S__122216465