ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2562

วันที่  26  ธันวาคม  2562  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
0E701EFB-40A3-4D70-8338-08FF0262AFC5 CEDD8358-22C0-47B3-9270-CEE04E457A92 471CDAB4-39C1-4536-AAEF-0A651325BADE 2410D3E0-1DA1-4B12-BA66-6914CE983341 54095B99-28D9-423C-B82C-6C752DB70B90