ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563

วันที่  29  มกราคม  2563  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
S__131072005 S__131072009 S__131072010 S__131072011 S__131072012