ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2560

วันที่  27  เมษายน 2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุนให้กับ โรงเรียนบ้านบางบ่อ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป
IMG_2715
IMG_2712
IMG_2718
IMG_2710