ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2560

วันที่  30  พฤษภาคม 2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุนให้กับ โรงเรียนเอื้อวิทยา เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป
IMG_3016
IMG_3015
IMG_3018
IMG_3017