ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2560

วันที่  29  มิถุนายน  2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุนให้กับ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์  เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป
IMG_3321IMG_3317IMG_3320IMG_3318IMG_3322IMG_3319