ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2560

วันที่  27  กรกฎาคม  2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุนให้กับ โรงเรียนวัดลาดเป้ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป
IMG_3599IMG_3606IMG_3605IMG_3598IMG_3603IMG_3604IMG_3607IMG_3602