ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2560

วันที่  31  สิงหาคม  2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม และในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบทุนให้กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  เพื่อสนับสนุนการศึกษา ต่อไป
IMG_3896IMG_3895IMG_3900IMG_3901IMG_3898IMG_3899