ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2560

วันที่  25  ตุลาคม  2560  นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม
IMG_4427IMG_4418IMG_4419IMG_4422IMG_4421IMG_4430