ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสุรินทร์  พลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด
ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

20160630_IMG_7547
20160630_IMG_7550