มอบรางวัลโครงการ”ครูดีมีทุกวัน”ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด

มอบรางวัลโครงการ”ครูดีมีทุกวัน”ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด
ในวันที่ 16 มกราคม 2559 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลฯ
ให้กับ นางทิพย์ภัทรียา  ฉัตรสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประเภทรางวัล “ครอบครัวครูดี”

IMG_5987 IMG_5834 IMG_5822