มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นายเสถียร  กิจประชา สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว  576392 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สาเหตุการเสียชีวิต ติดเชื้อในกระแสเลือด
IMG_8183