มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท นายธเนศ  นันเปียง สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  86739 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สาเหตุการเสียชีวิต สมองขาดเลือด
IMG_8216