มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางนัฐลดา นาคะวะรังค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับทายาท นายวรยุทธ ศรีราษฎร์ สมาชิก ช.พ.ค . เลขประจำตัว 441615 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาเหตุการเสียชีวิต ปอดบวมและติดเชื้อในกระแสโลหิต
นายวรยุทธ ศรีราษฏร์(ตาย 8 พ.ย.61 แจ้ง 12 พ.ย.61)