มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับทายาท น.ต.สำเริง  เทียนประทีป สมาชิก ช.พ.ส . เลขประจำตัว  44017 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สาเหตุการเสียชีวิต ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
น.ต.สำเริง  เทียนประทีป เสีย 12 ธ.ค. 61 แจ้ง 26 ธ.ค. 61(44017 ช.พ.ส.)